marți, 28 decembrie 2010

Despre agricultură şi eficienţă economică la români!


Privită din spaţiu, cu ajutorul programului Google Earth, ţara noastră este un imens puzzle, haotic parcelat şi fragmentat pe măsură. Dacă s-ar face un astfel de joc (puzzle) cred că marele câştigător ar trebui să primească mai mult de ...1000000 de euro! Răzbunarea istoriei a fost şi este cruntă, cele 3 mari reforme agrare succedate pe cca 60 de ani, de la Cuza, la războiul de independenţă şi apoi după marele război de reîntregire a neamului (reforma din 1921-1922), au lăsat urme adânci. Dacă marea proprietate, cea care dădea aproape 94% din exportul de produse agricole a ţării în anul 1938 a fost lichidată, spre deosebire de statele occidentale noi, nu am fost în stare să punem nimic la loc, adică să dezvoltăm industria performantă pe ruinele sistemului burghezo-mişieresc. Lucrul acesta s-a permanentizat şi a fost utilizat ca "dogmă politică proletcultistă" aruncând ţara într-un haos şi mai mare...iar, după anul 1989, a reuşit instalarea regimului burghezo-moşiliesc...care a sucombat România şi pe români! De ce vorbim de răzbunare a istoriei? Pentru că, parcelele de pământ pe care le-au primit ţăranii în cele 3 mari reforme agrare amintite s-au fragmentat foarte mult în timp (au apărut noi generaţii de urmaşi), cu aspecte dintre cele mai groteşti în ceea ce înseamnă agricultura performantă. Astfel, avem lotizări din ce în ce mai mici cu efect direct în productivitatea agricolă din ce în ce mai redusă! Nu putem vorbi de agricultură performantă pentru că nu avem specialişti în acest domeniu. Acolo unde s-a încercat, "specialiştii" în dezinformare au avut grijă să distrugă orice încercare şi eficientizare a lucrului terenurilor agricole, pentru a nu deveni cumva un exemplu de bune practici! Au fost asemuiţi ba cu foştii ciocoi care au făcut şi au dres, ba cu foştii colhoznici care au furat averea oamenilor! Şi, astfel, am ajuns să avem terenuri stătute invadate de bălării numai bune, în opinia târgoveţilor de prin ministerul agriculturii, de agricultură ecologică! Cam pretenţios dezideratul, ştiută fiind chimizarea excesivă a terenurilor, distrugerea freaticului în zonele extracarpatice pe fondul neaplicării fertilizării agropedologice ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, pe fondul lipsei specialiştilor eficienţi în agicultura performantă... Practic, agricultura românească este condamnată la subzistenţă atît timp cât agrotehnica modernă, intensivă, nu va fi admisă ca politică de stat şi ...ajutată (atât cât ne dă voie coana Europă!) cu subvenţii generoase. Altfel, în continuare, vor lucra în sectorul primar cca 1/4 din populaţie, iar sursele lor de venit vor fi doar pensiile, iar contribuţia acestui sector în PIB va fi sublim, ca şi până acum...! Iar căruţele sau faitoanele vor rămâne emblema înapoierii noastre economice încă mulţi ani de-acum încolo...

Foto: "imaginea deznădejdii...", ruinele fostei moşii Crupenschi (Krupenski) de la Feredeni, comuna Deleni, judeţul Iaşi...fostul conac distrus din indiferenţa...istoriei trecute şi recente (extras din lucrarea "Vechi locuri şi zidiri ieşene...", sub tipar)

vineri, 24 decembrie 2010

CRĂCIUN FERICIT!

Dragilor...sărbători fericite, multă dragoste în sufletele voastre şi poate, un an mai bun...LA MULŢI ANI!

cu respect,
viorel paraschiv

Sănătatea psihică a unui popor derivată din teoriile lui Malthus

Gestul recent a unui salariat din corpul tehnic a TVR de a se arunca de la balconul Parlamentului, exact ca un kamikaze ...român, a dat o mână de ajutor presei care ducea lipsă de subiecte tari. Epopeea balconului desfăşurată după ...20 de ani, în parlament, m-a dus cu gândul la starea de facto a sănătăţii mintale a populaţiei mioritice.
Din cultura mea generală şi un pic din cea politică, ştiu că Thomas Malthus, în celebra lui scriere economică "Eseu asupra principiului populaţiei..." (1798 şi reeditată de câteva ori la începutul secolului al XIX-lea) spunea concis că "...populaţia creşte invariabil acolo unde mijloacele de subzistenţă cresc, dacă nu este împiedicată de unele obstacole foarte puternice şi evidente...". Malthus considera atunci, în plină "revoluţie industrială", că introducerea unui sistem mai larg educaţional pentru cei săraci care ar putea deprinde prudenţa, curăţenia şi un mod de viaţă regulat ("reţinerea morală"!) este o necesitate obiectivă. Tot Malthus spunea că ..."un stat poate fi prosper chiar dacă populaţia continuă să crească, dar cu o rată mai mică decât a progresului agriculturii: o recoltă proastă tinde să scadă salariile..."La noi, cum avem doar agricultură de subzistenţă, problema eficienţei aconomice este redusă (a se corela ponderea populaţiei ocupate în agricultură şi contribuţia la PIB)
Revenind la gestul electricianului Sobaru de a se arunca de la balcon, eu, îl consider un gest premeditat (a se vedea tricoul inscripţionat, gestica şi mai ales scandările! ) care aruncă o umbră serioasă asupra sănătăţii mintale a populaţiei. Se ştie că, societatea concurenţială are mari probleme la "mansarda" populaţiei. Dar, când un individ cu salariu de cca 600 euro face acest gest, sincer nu înţeleg mobilul, chiar dacă are un copil cu un anumit handicap...!
Teoria malthusanistă din care s-a inspirat şi Darwin cu evoluţionismul său, mă determină să susţin cu tărie că sănătatea psihică a unui popor (mai ales cel din România dependent de tv!!) este în strânsă corelaţie cu gradul de imbecilizare prin mijloacele de informare în masă şi mai ales cu sărăcia intelectuală manipulată şi ea de fel de fel de "tămăduitori" ai maselor, de la sindicate până la partide politice...

luni, 20 decembrie 2010

Care revoluţie mon cher? Golănie şi minciuni ordinare

Iată că, precum în celebrul roman a lui Dumas, abia după ...20 de ani încep să transpire adevăruri despre lovitura securisto-militară de stat din decembrie 1989. Au trebuit să moară "actori" importanţi care au jucat (destul de fals în opinia mea!) roluri, uneori macabre, în tulbureala numită pompos "revoluţia din decembrie..." Trist este că au murit oameni nevinovaţi, naivi care au crezut că prin prăbuşirea unui sistem ticălos şi inuman, o vor putea duce mai bine ei şi ai lor!
Tristă naivitate, aceşti nefericiţi ai sorţii, au murit pentru ca o altă structură pregătită din rândul aceloraşi ticăloşi securisto-comunişti să acceadă la putere şi ...onoruri! Gaşca lui Iliescu a capuşat orice intenţie de instalare a statului de drept pentru că aveau mâinile murdare de sângele nevinovat a mii de oameni de care s-au folosit în decembrie 1989.
Zilele astea a vorbit un slugoi a lui ...Dan Iosif care a tras în oameni pentru a-l apăra pe acesta şi "cuceririle" lui Ion Iliescu. Serviciile prestate de fostul "tirist" au fost recompensate pe măsură, în valută liberă... Imediat, Iliescu a sărit la gâtul lui Băsescu, pentru a deturna mărturisirea unui "misterios" martor a loviturii de stat. Manipularea prin media de care s-au folosit din plin slugoi iliescieni pentru a-şi primeni constant conspiraţia răului a căpătat nuanţe tragico-comice prin acapararea unui partid politic şi încercarea disperată de a camufla acestă conspiraţie în ideal politic de stânga...
Palidă consolare, să-l văd acum pe Băsescu că ia taurul de coarne, face lumină şi îi bagă la răcoare pe toţi ticăloşii statului corupt actual crescuţi la sânul lui Ion Iliescu. Nu fiţi naivi, nu se va întâmpla în veci asta, toate pârghiile de putere se află încă, în mâinile ticăloşilor iliescieni...

joi, 16 decembrie 2010

Justiţia română legată la ochi...

Crearea instituţiilor şi structurilor democratice care să garanteze statul de drept este un ideal pentru România. Tocmai de aceea justiţia care prin independenţa ei ar fi principalul pilon care să curme din faşă corupţia trebuie să devină principalul garant a libertăţilor cetăţeneşti...
Dar, societatea cripto-comunistă generată de sistemul putred care a preluat puterea imediat în anul 1990 se luptă din răsputeri să ţină sub control independenţa justiţiei. Politicul a intrat sistematic în justiţie deturnând sensul real al acestei instituţii şi, determind, perpetuarea statului corupt. Lacheii comunismului au fost făcuţi peste noapte avocaţi, jurişti, judecători sau chiar procurori şi imediat înregimentaţi în structuri politice sau clanuri partizane, acolo unde şantajul cu dosare (fel de fel de colaboratori, etc) este arma obţinerii soluţiilor favorabile. Recentele arestări din rândul justiţiei ieşene este o perdea de fum asupra ticăloşiilor în lanţ săvârşite în actul de justiţie. Sunt judecători care dau rezoluţii sau decizii doar în avantajul statului (drept civic sau comercial!), aşa cum sunt şi alţi destui "mafioţi" în robe subrdonaţi clanurilor economico-financiare şi politice. Ca unul care am fost dezavantajat în câteva rânduri de sistemul judiciar românesc o spun cu toată tăria că putregaiul pute din ce în ce mai tare...
Dacă în occident definiţia judecătorului este ..." arbitrul care stabileşte care este cel mai bun avocat al părţilor", în România definiţia este mai simplă: "judecătorul este acel individ îmbrăcat în robă, cocoţat pe un scaun înalt care stabileşte/decide după grosimea şpăgii sau comanda politică..."
Recentele ieşiri ale preşedintelui Băsescu care arată acest putregai nu sunt altceva decât zvâcniri palide care nu vor reuşi, din păcate, să detoneze sistemul răului care este o imensă caracatiţă. Aşa că şi statul de drept rămâne un deziderat al generaţiilor viitoare!

marți, 14 decembrie 2010

Frumuseţea sărbătorilor...sărace!

În perioada grea pe care o traversăm cu toţii şi, parcă desprinsă din poveştile lui Creangă (mai sărac decât ieri, azi...şi de când mă ştiu, parcă n-am fost niciodată!) am remarcat un reviriment al societăţii civile, benevole şi voluntare, în materie de bunătate.
Holurile facultăţilor din corpul B a Universităţii Alex. I. Cuza sunt pline de afişe care doresc să stimuleze sensibilitatea studenţilor şi a profesorilor pentru donaţii, de la obiecte la resurse financiare, destinate copiilor din mediul rural din Judetul Iaşi. M-a mişcat solidaritatea studenţilor reuniţi în diferite forme asociative (ligi şi asociaţii) care ne demonstrează că pot gândi pozitiv şi că, pot contribui la mai binele (chiar dacă acest mai bine este vremelnic!) unor oameni, acolo, în polii sărăciei U.E. de pe la: Urşiţa, Zmeu, Mironeasa, ş.a.
Studenţii noştrii s-au trezit şi pot aduce un stimul nou într-o societate aflată în derivă constantă...Poate că acest demers să fie amplificat şi urmat de alţii şi alţii din societatea civilă care ar trebui, teoretic, să devină slujbaşul şi paznicul democraţiei mioritice. Sunt mândru de studenţii noştri că s-au trezit! Sper săi ţină!

sâmbătă, 4 decembrie 2010

Şcoala românească faţă cu reacţiunea

Managementul şcolii este asigurat în cea mai mare parte aşa cum este normal de comunitatea locală. Direcţiunea şcolilor, cu mici excepţii, este asigurată politic pentru ca puşculiţa cu banii publici gestionată de primării să meargă acolo "unde trebuie...". De aceea şi gripajele care apar în colective sunt ţinute cu străşnicie sub tăcere pentru a nu deranja sistemul piramidal bine articulat. Cred că o măsură urgentă pe care ministrul nostru ar trebui să o pună rapid în practică, mai ales în liceele unde numirea directorilor se face prin ordin de ministru, este să fie aduşi manageri din alte şcoli. Efectul ar fi devastator asupra găştilor de partizani ai directorilor actuali care parazitează buna funcţionare a învăţământului românesc. Şi, astfel, ar fi puse cu botul pe labe şi structurile politice mascate în sindicate de tot felul care, la rândul lor, nu vor binele şcolii ci doar a lacheilor sindicali.
Acum 2-3 ani în urmă actualul premier Boc a făcut acest lucru la Cluj(pe când era primar) şi, am constatat cu plăcută surprindere atunci , că rezultatele manageriale au fost foarte bune. Noii directori nu au intrat în jocul găştilor, i-au tratat cu respect şi egal pe toţi profesorii iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor.
Banul public şi justificarea eficienţei cheltuirii lui trebuie să devină realitate, adică drumul spre normalitate...

Bine aţi venit în bantustan-ul carpatic...

Intrarea în linia "dreaptă" a sărbătorilor de iarnă a demarat, ca de obicei în spaţiul mioritic, cu o mega-scandaloasă reclamă din partea marilor supermarket-uri. Nimic nou, într-o ţară răvăşită de constrângerile salariale, într-o societate din ce în ce mai pauperă şi mai manipulabilă de politicienii şi acoliţii acestora din toate posturile decizionale, trăim în mizeria societăţii consumiste care îi determină pe mulţi să regrete comunismul...Dictatura şi "ordinea" societăţii proletare animă minţile bolnave ale multora care nu au casă, masă şi bineînţeles, ce să pună pe masă.
Iarna se anunţă grea-cel puţin meteorologic!- şi se pare că cei mai mulţi dintre noi am ajuns la capătul puterii.
Constatăm că infantilismul politic şi manipularea ordinară pe care tembeliziunile româneşti, fără nicio jenă!, o satisfac pentru baronii politico-economici devin din ce în ce mai acute...Orice investiţie care este realizată de guvernanţii naţionali şi locali este prilej de scălâmbâieli pe sticlă, ca şi cum, ei, nu au aceste realizări pentru că românii (Naivi, săracii!) i-au ales! Câţiva km de centură ocolitoare este moment de tăiat panglici, de şpriţuri şi acordeoane politico-popeşti...Despre responsabilitatea lucrului bine făcut nu s-a auzit în acest spaţiu al infantilităţii perpetue! Aplaudacii de meserie îşi fac satisfăcuţi treaba. Într-o ţară în care avem nevoie de cca 2000 de km de autostrăzi transversale, în ţara în care avem minister de turism dar nu avem infrastructură, România este ţara miracolelor "economice" doar pentru că, pentru politicieni, totu-i mistificare josnică şi nesimţire. Vorbele lui Himmler sunt actuale "cu cât o minciună este spusă de mai multe ori pe toate canalele de comunicare cu atât poporul va fi mândru că trăieşte în mizerie ..." şi, că se sacrifică pentru bunăstarea conducătorilor.