vineri, 24 decembrie 2010

Sănătatea psihică a unui popor derivată din teoriile lui Malthus

Gestul recent a unui salariat din corpul tehnic a TVR de a se arunca de la balconul Parlamentului, exact ca un kamikaze ...român, a dat o mână de ajutor presei care ducea lipsă de subiecte tari. Epopeea balconului desfăşurată după ...20 de ani, în parlament, m-a dus cu gândul la starea de facto a sănătăţii mintale a populaţiei mioritice.
Din cultura mea generală şi un pic din cea politică, ştiu că Thomas Malthus, în celebra lui scriere economică "Eseu asupra principiului populaţiei..." (1798 şi reeditată de câteva ori la începutul secolului al XIX-lea) spunea concis că "...populaţia creşte invariabil acolo unde mijloacele de subzistenţă cresc, dacă nu este împiedicată de unele obstacole foarte puternice şi evidente...". Malthus considera atunci, în plină "revoluţie industrială", că introducerea unui sistem mai larg educaţional pentru cei săraci care ar putea deprinde prudenţa, curăţenia şi un mod de viaţă regulat ("reţinerea morală"!) este o necesitate obiectivă. Tot Malthus spunea că ..."un stat poate fi prosper chiar dacă populaţia continuă să crească, dar cu o rată mai mică decât a progresului agriculturii: o recoltă proastă tinde să scadă salariile..."La noi, cum avem doar agricultură de subzistenţă, problema eficienţei aconomice este redusă (a se corela ponderea populaţiei ocupate în agricultură şi contribuţia la PIB)
Revenind la gestul electricianului Sobaru de a se arunca de la balcon, eu, îl consider un gest premeditat (a se vedea tricoul inscripţionat, gestica şi mai ales scandările! ) care aruncă o umbră serioasă asupra sănătăţii mintale a populaţiei. Se ştie că, societatea concurenţială are mari probleme la "mansarda" populaţiei. Dar, când un individ cu salariu de cca 600 euro face acest gest, sincer nu înţeleg mobilul, chiar dacă are un copil cu un anumit handicap...!
Teoria malthusanistă din care s-a inspirat şi Darwin cu evoluţionismul său, mă determină să susţin cu tărie că sănătatea psihică a unui popor (mai ales cel din România dependent de tv!!) este în strânsă corelaţie cu gradul de imbecilizare prin mijloacele de informare în masă şi mai ales cu sărăcia intelectuală manipulată şi ea de fel de fel de "tămăduitori" ai maselor, de la sindicate până la partide politice...

Niciun comentariu: